Àrea Contable-Financera

  • Preparació d’informes i estudis per la solicitud de finançament extern, subvencions (Pla de viabilitat, Pla d’Empresa)
  • Assessorament de totes les qüestions que se suscitin derivades de la contabilitat de l’empresa.
  • Supervisió i anàlisi de la contabilitat de l’empresa considerant la comprovació contable-tributària.
  • Confecció y presentació dels llibres registres obligatoris per les persones físiques en règim d’estimació directa i estimació objetiva.
  • Confecció i revisió contable de societats segons la normativa establerta al Pla General Contable vigent.
  • Legalizació dels llibres contables i mercantils davant els organismes corresponents.
  • Elaboració i presentació de les Comptes Anuals davant del Registre Mercantil.