Avís legal

En cumpliment a la normativa vigent sobre comunicats comercials, li comunicam que la seva direcció de correu electrònic serà inclosa a una base de dades de FISCONTROL ASSESSORS, S.L. destinada a divulgar informació dels nostres serveis i productes.

En cap cas se destinarán aquestes dades a altres finalitats que les mencionades, ni s’entregarán a terceres persones, d’acord amb els principis de protecció de dades de la LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal).

FISCONTROL ASSESSORS, S.L. informa a l’usuari de la posibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancelació de les dades personals que ens faciliti, escriguent a la nostra direcció postal, C/Pere Dezcallar i Net nº11-2º, Palma de Mallorca (07003), fax 971-710852 o de correu electrònic: info@fiscontrol.com